Selçuk Üniversitesi en az lise mezunu işçi almaya başladı! Müracaatlar ne vakit bitecek?

Selçuk Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrası uyarınca Büro İşçisi, Takviye İşçisi, Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi, Tekniker ve Teknisyen takımlarına toplamda 31 işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu KPSS 70 puan kaidesi aranan adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, müracaat koşullarından tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntıları açıkladı. 

BAŞVURU FORMU VE TARİHİ

Selçuk Üniversitesi işçi alımı müracaatları 25 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 8 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar müracaat formu ve gerekli evrakları yüklemek şartı ile üniversitenin personelilan.selcuk.edu.tr web adresi üzerinden müracaatlarını online olarak gerçekleştirebilecek. Şahsen yahut e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

BAŞVURU EKRANI

GEREKLİ BELGELER

1. Fotoğraf müracaat sırasında ilgili alana yüklenecektir. (Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecektir. )

2. Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi.

3. Ortaöğretim mezunları için önlü-arkalı diploma fotokopisi, Yükseköğrenim (önlisans ve lisans) mezunları için e-devlet’ten alınacak BARKODLU mezuniyet evrakı.

4. Son 15 gün içinde e-Devlet sisteminden “Devlet Memuriyeti” için “Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü” ismine alınmış BARKODLU İsimli Sicil Kayıt Dokümanı (E-devletten alınabilir)

5. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunları için BARKODLU 2020 KPSS (B) sonuç dokümanı.

6. Erkek adaylar için son 15 gün içinde e-devlet sisteminden alınmış BARKODLU askerlik durum evrakı,

7. Son 1 (bir) yıl içerisinde 4/B’li (sözleşmeli) işçi durumunda çalışmış olanlar için, daha evvel 4/B’li (sözleşmeli) işçi durumunda çalıştığı kurumdan alınacak 1 (bir) yıl bekleme mühletine tabi olmadığını gösteren evrak ve e-devlet sisteminden alınmış BARKODLU SGK Hizmet Dökümü.

8. Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi için başvuran adaylar son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik müddeti dolmamış özel güvenlik vazifelisi kimlik kartı ve Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası

Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların “Ek husus 7” unsuru mucibince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964) Müracaat yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ait yazılı beyanları temel alınacaktır. Gerçeğe karşıt evrak verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen kuralları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal süreç yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu değerle duyurulur.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53. Unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı kabahatler, devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan mal varlığı pahasını aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak,

5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelemiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSSP94 puanı temel alınacaktır.

8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususunun “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi temellerine alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Bakanlar Şurası Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması. (Bu karara uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

9. Kontrat imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yaptırılacaktır.

ÖZEL MÜRACAAT ŞARTLARI

1. Belirtilen tahsil seviyelerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

2. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2020 KPSS (B) imtihanına girmiş olması.

3. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4. Yalnızca bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için müracaat yapılması halinde tüm müracaatları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

RESMİ İLAN METNİ

Yorum yapın